ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-23

Για το σχολικό έτος 2022-23 εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα